Nazwa użytkownika
Hasło

Strona MDK w Kielcach
1,564,435 Unikalnych wizyt

Nawigacja
· Strona Główna
· Artykuły
· Download
· FAQ
· Forum
· Linki
· Galeria
· Byliśmy tam ...
· Szukaj
· Regulamin

Kuźnia młodych talentów

50 lat MDK

Emdekowskich wspomnień czar
Historyczne trzy razy trzy...
Zdjęcia z koncertu jubileuszowego

Konkursy gitarowe MDK
PRZEMYSŁAW SĘKOWSKI - uczniowie

Modelarnia

Serwerownia

Nasz serwer

GRY-MDK
Programy Jonasza Kozendry
Strzelanka MDK
Mękuś

MDK TOOLBAR
MDK SAPER
WIRTUALNE ŻYCIE (LIFE)
(Zasady życia LIFE)

Do pracy potrzebna jest wtyczka!!

DEMOTY_MDK
Wysyłajcie zdjęcia !!!

DEMOTY MDK >>>


PIK

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

QRKody

Wygeneruj qrcode


Polityka prywatności
Zapoznaj się z dokumentem

Kieleckie jakie cudne ....


Express Ponidzie

Gołoborze

Krzemionki

Krzemień pasiasty

Miedzianka

  Powitanie
Witamy w portalu Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach

Strona internetowa MDK - http://www.mdkkielce.pl


  Historyczne trzy razy trzy...

Historia Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to w Polsce i w Europie Wschodniej panował socjalizm. Ówczesny czas mierzono pięciolatkami, a w pracy liczyło się nie tylko współzawodnictwo, ale przede wszystkim przodownictwo. Z dzisiejszej perspektywy były to czasy bardzo odległe, a dla dzisiejszych uczestników zajęć nawet … prehistoryczne.

Harcerski „Wersal” – urodziny po raz pierwszy…

Już w 1951 działacze ze Związku Młodzieży Polskiej oraz ówczesna wizytator kieleckiego Kuratorium Zofia Sakowicz chcieli stworzyć w mieście Dom Harcerza. Od pomysłu do realizacji było niestety bardzo daleko, gdyż na przeszkodzie stanęły nie tylko widoczne skutki ostatniej wojny, ale przede wszystkim słaby rozwój budownictwa miejskiego powodujący głęboki deficyt lokalowy. Mimo, że padało ze strony młodzieży kilka propozycji jego umiejscowienia, żadna z nich przez Wydział Spraw Lokalowych nie została zrealizowana. Stało się to dopiero w 1955 roku, kiedy ruszyła ogólnopolska akcja ograniczania pomieszczeń biurowych, a ZMP nie popierając w pełni wszystkich form swej działalności, postulowała za koniecznością utworzenia placówki, która byłaby akceptowana przez wszystkich związkowców. Pierwszego października tegoż roku Zarząd Wojewódzki ZMP podjął decyzję o przekazaniu na potrzeby Domu Harcerza czterech pomieszczeń o powierzchni 248 m2 (piąte uzyskano w grudniu) znajdujących się u zbiegu ulic Staszica i Sienkiewicza, w budynku dawnego hotelu „Wersal” zbudowanego w latach 1913-1915., a w cztery dni później w kieleckim Kuratorium odbyło się spotkanie kuratora Juliana Małkiewicza i wizytator Zofii Sakowicz z przedstawicielami młodzieży – kierownikiem Wydziału Szkolno-Harcerskiego ZW ZMP Witoldem Kozubem, jego zastępcą Stanisławem Sempruchem oraz przewodniczącym Zarządu Miejskiego ZMP Stanisławem Jasińskim, na którym ustalono nie tylko zasady finansowania placówki do końca 1955 r., ale też omówiono jej organizację i sposób udzielania pomocy w pierwszym okresie działalności. Obowiązki organizatora i kierownika Domu Harcerza powierzono Zbigniewowi Rajcy – instruktorowi Wydziału Szkolno-Harcerskiego ZW ZMP w Kielcach.
Mimo skąpych warunków przestrzennych placówka szybko zyskiwała popularność nie tylko wśród harcerzy. Oczywiście w początkowym okresie jej działania uczestnikami zajęć była przede wszystkim młodzież „mundurowa” ze szkół podstawowych, która osiągała dobre wyniki w nauce, była wyjątkowo uzdolniona, a nade wszystko pracowała aktywnie w organizacjach harcerskich i miała wzorowe zachowanie, ale nie zamykano przysłowiowych drzwi także ambitnym młodym ludziom spoza harcerstwa. Bo przecież liczyły się wszystkie młodociane jednostki społeczne, które dałyby się modelować w myśl nie tylko rozwoju twórczych zainteresowań i uzdolnień, ale także kształtowania ich socjalistycznej postawy ideowo-moralnej, rozwijania samorządności i aktywności społecznej z wyrabianiem naukowego poglądu (cokolwiek by to miało znaczyć) włącznie.
Popularność czterech pracowni, a w ich zakresie ośmiu kół zainteresowań (tabl. 1) stała się pretekstem w następnym roku do utworzenia kolejnych, m.in. klubu wędrowców, fotograficznego i zabawkarskiego.

Urodziny po raz drugi…

I tak Dom Harcerza w dobie braku komputerów oraz raczkującej telewizji czarno-białej rozwijał się prężnie, by w 1957 roku przekształcić się na podstawie zarządzenia Ministerstwa Oświaty w Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. Przed „nową” placówką stanęły kolejne zadania, ale też większe możliwości rozwoju oraz szerszy krąg odbiorców. Uczestnikami zajęć nie byli już prawie wyłącznie harcerze. Podwoje DKDiM otworzono „na oścież” także niemundurowej młodzieży szkolnej uczącej się lub jeszcze niepracującej i nie liczono się już z wymogami dobrych wyników w nauce i zachowaniu. W 1960 r na zajęcia przychodziło już 460 uczestników. Nowo przekształcona placówka miała pomagać swym podopiecznym wybierać przyszły zawód, podnosić ich zdrowotność i rozwój fizyczny, a także rozwijać zamiłowanie do turystyki i krajoznawstwa, wyrabiać sprawność i umiejętności techniczne. Dlatego też ofertę DKDiM znacznie poszerzono. Robiono to sukcesywnie w miarę przydziału nowych pomieszczeń oraz tworzenia filii placówki (w 1960 r. istniała filia w SP. Nr 4) rozsianych po całym mieście (w 1958 roku uzyskano kolejne dwa pomieszczenia, a w roku szkolnym 1964/65 – dwie piwnice na pracownię motorową w Państwowym Przedszkolu nr 13 oraz dwa magazyny: na ul. Klonowej i Czerwonego Krzyża). W 1960 r. z okazji 5.lecia DKDiM powołano Społeczny Komitet Budowy Młodzieżowego Domu Kultury. W latach 1957–1965 w DKDiM funkcjonowało już 8 pracowni, 25 kół zainteresowań, 8 zespołów artystycznych, od muzycznego, recytatorskiego, piosenkarskiego, tanecznych (ludowego i towarzyskiego) do łuczniczego i strzeleckiego włącznie (tab. 2), a w celu integracji uczestniczącej w zajęciach młodzieży podejmowano rozmaite działania takie jak: akademie z okazji ówczesnych świąt narodowych i społecznych (Dzień Matki, Kobiet itp.). Organizowano też występy kółek artystycznych, bale kostiumowe, zabawy młodzieżowe, spotkania z działaczami młodzieżowymi, rajdy, zimowiska i obozy.
Rozwijająca się nieustannie instytucja za wysoki poziom swej pracy została w 1965 roku z okazji jubileuszu 10. lecia istnienia sowicie nagrodzona. W dowód uznania Wydział Oświaty Prezydium Miejskiej Rady Narodowej za pośrednictwem Kuratorium wystąpił do Ministerstwa Oświaty z wnioskiem o przemianowanie jej w placówkę o wyższym stopniu organizacyjnym.

Urodziny po raz trzeci…

W ten sposób od 11 grudnia 1965 roku zaczyna swą działalność Młodzieżowy Dom Kultury z filią w dzielnicy Czarnów. I jak łatwo się domyśleć rozrastają się zadania i formy działalności. Placówka już nie tylko ma zapewniać rozrywkę, edukację kulturotwórczą i artystyczną dzieciom ze szkół podstawowych i młodzieży ze szkół ogólnokształcących i zawodowych, a także młodzieży nie uczącej się i nie pracującej do ukończenia 18 lat, ale też ma prowadzić pracę instruktażowo-metodyczną dla nauczycieli i ludzi zajmujących się pracą pozalekcyjną i pozaszkolną. Poza tym ma m.in. inicjować i organizować międzyszkolne życie kulturalno-społeczne, wyposażać w praktyczne umiejętności przydatne w życiu codziennym oraz organizować samorządną i samodzielną działalność dzieci i młodzieży, a także nie tylko pogłębiać i rozszerzać ich wiedzę, ale i wdrażać do samodzielnego docierania do źródeł wiedzy i informacji młodzież szczególnie uzdolnioną. W 1973 roku doszły kolejne zadania: rozwijanie zainteresowań nowoczesnymi dziedzinami nauki, sztuki, techniki, kształtowanie patriotyzmu i internacjonalizmu, a także stwarzanie młodzieżowym organizacjom ideowo-wychowawczym warunków dla rozwoju.
W MDK, na powierzchni 321 m2 od 1965 roku pracuje 5 nauczycieli – instruktorów etatowych i 13 godzinowych, działa 8 pracowni i 31 kół zainteresowań (tabela 3), w tym koła: recytatorskie, teatrzyk kukiełkowy, piosenkarskie, plastyczne, taneczne funkcjonują w szkołach na terenie Kielc, a uczęszcza na nie 676 stałych uczestników. W 1967 roku placówka otrzymała Miasteczko Ruchu przy ul. Solnej wyposażone w rowery i motorowery, w 1970 na „wieczne” użytkowanie teren pod obozowisko w lasach koło Oksy, a od listopada 1970 do czerwca 1971 korzystała z małego basenu krytej pływalni. Rozdrobnienie coraz prężniejszej instytucji wychowania pozaszkolnego nie sprzyja dalszemu rozwojowi (nadal 6 pracowni), dlatego cały czas stara się o lepsze lokum. W końcu w drugim kwartale 1970 roku zapada ostateczna decyzja o przekazaniu MDK całego budynku przy ulicy Śliskiej 4 (obecna Kapitulna 4).

Dziecięco-młodzieżowy szpital i hotel KW PZPR…

No cóż, wydawać by się mogło, że dość dziwny i nie pasujący do całości jest ten śródtytuł. No, bo skąd raptem szpital czy hotel PZPR w tej opowieści o Młodzieżowym Domu Kultury zapytacie państwo? Ano stąd, że dwupiętrowy budynek przy ul. Śliskiej 4 zbudowany w latach 1910-14 był nie tylko przedwojennym szpitalem czy powojennym hotelem KW PZPR, ale również siedzibą dowództwa dywizji, siedzibą władz okupacyjnych, a po 1945 roku siedzibą organów wojskowych i instytucji cywilnych. I do takiego obiektu o 14 pracowniach w 1972 roku (oficjalne otwarcie nastąpiło 24 czerwca tegoż roku) po dwurocznym remoncie wprowadził się MDK. Ciekawostką godną zamieszczenia jest piosenka o rozterkach lokalowych staszicowsko-remontowo-śliskich:
„A na ulicy Stasia Staszica
stoi wiekowa kamienica.
A w niej się mieści związków ze dwieście
I wiela młodych tam chodzi.

Mury z kamienia, ściany z wapienia
A okna jakby drewniane.
W dodatku jeszcze szczerbate schody,
Oto nasz MDK kochany.

Od lat piętnastu młodzież tu chodzi,
Uczy się wiela mądrości,
A instruktory nie szczędzą siły
Wlewają olej do głowy.

Na 9 urodziny chatę nam dali
Tu niedaleko na Śliskiej.
Remonty ciągną się w nieskończoność,
Murarz murarza pogania.

Grzyb i zacieki zostają na starych ścianach,
My nowe tak witamy.
Młodzież się rzuca w wir prac społecznych,
By mieć przytułek nareszcie.”

Ale nikt chyba nie ma wtedy wątpliwości, że moment ten w historii placówki będzie przełomowy. Nawet w kronice odnotowano ten ważny fakt słowami: „Nowa era w działalności MDK”. Nowy lokal o dużej powierzchni 931 m2 przyczynia się do jej scentralizowania. Już nie będzie konieczna tułaczka po różnych wypożyczanych świetlicach osiedlowych domów kultury, piwnicach, czy magazynach, a także kieleckich szkołach. Te zajęcia, które można przenieść na Śliską są tu przenoszone. Już na miejscu w amfiteatralnej sali choreograficznej ze sceną, możliwa jest nauka tańców, piosenek, wernisaży plastycznych czy spotkań z ludźmi kultury i sztuki. Można tam przeprowadzić konkursy, organizować seanse filmowe, konkursy recytatorskie czy teatr poezji. W roku 1975 zaczął nadawać emdekowski radiowęzeł, a nawet powstała młodzieżowa redakcja programowa tejże radiostacji. W tymże też roku w sumie działało 70 zespołów różnej specjalności, do których uczęszczało 1561 stałych uczestników, a kadra składała się z 7 instruktorów – nauczycieli etatowych i 20 godzinowych. Coraz efektywniejsze funkcjonowanie MDK widoczne jest w prowadzonej na szeroką skalę działalności na rzecz miasta. Od 1970 roku, kiedy to wspólnie z Zarządem Miejskim TPPR zainicjował I Mały Konkurs Piosenki Radzieckiej, organizuje go cyklicznie. Dzięki też niemu rozgrywany był parokrotnie Radiowy Turniej Miast Kielce-Radom. Włączał się także w imprezy charytatywne społeczno-polityczne, jak „Każdego dnia służymy Polsce Ludowej”, „Karnawał Młodości”, „Srebrna Zima”, czy też „Rajd Leninowski” W ciągu całego roku szkolnego 1973/74 w MDK młodzież mogła usłyszeć cykl prelekcji „stwarzających możliwość budowania postaw światopoglądowych” pod hasłem „Problemy społeczno-moralne współczesnej młodzieży”. Wiosną 1974 roku współorganizował Międzyszkolny Turniej „Otwarte Serca”, a na przełomie lipca i sierpnia był współtwórcą z WDK I Harcerskiego Festiwalu Młodzieży Szkolnej. Rok i dwa lata później placówka przeprowadziła kolejne turnieje „Młodzi idą”. W VI, w 1976 r. wzięło udział ponad 5 tysięcy uczniów z 40 kieleckich szkół. Rok szkolny 1978/79 zapisał się w działalności MDK na Śliskiej pod znakiem literatury. Staraniem placówki ukazał się pierwszy numer Jednodniówki Artystycznej Młodzieży Szkolnej Kielecczyzny „Młodzi idą” oraz zainaugurowana została działalność Młodzieżowego Uniwersytetu Kultury Współczesnej. I tak oto zbliżamy się do ostatniego etapu Młodzieżowego Domu Kultury. A skąd to wiemy? Otóż jubileusz zbliża się kolejny. A w rok za nim następna przeprowadzka.

Kozia Street

W czerwcu 1981 roku MDK obchodził w Teatrze im. S. Żeromskiego kolejną okrągłą rocznicę – 25. lecie działalności. Potem w grudniu wybuchł stan wojenny, a w jego trakcie o budynek z ul. Śliskiej upomniało się wojsko, w wyniku czego w październiku 1982 roku decyzją telefoniczną komisarza wojskowego Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego placówka otrzymała nowe lokum przy ul. Świętokrzyskiej 10a po siedzibie kieleckiego NSZZ „Solidarność”. I była to już ostatnia, całe szczęście, przeprowadzka naszego pięćdziesięciolatka. Budynek, choć niezbyt szczęśliwie umiejscowiony pośród okolicznych walących się ruder i kamieniczek pełnych smakoszy prostych win i Cyganów okazał się w tamtych czasach kulturalną wyspą tego terenu, lecz jednocześnie ta sama lokalizacja w samym centrum miasta przy zbiegu dużych ulic: IX Wieków Kielc i Warszawskiej, szybko nadrobiła jego „zacofanie”. I bardzo szybko zaczęła centralizować również młodzież o artystycznych upodobaniach z Kielc, a nawet regionu. Nie tylko podstawowa jednostka lokalowa zmieniła swój adres. MDK otrzymał też w latach 80. filię w osiedlu Podkarczówka – Klub „Amonit”, a w 2003 Klub Nauczyciela, przemianowany na Klub Animacji Kultury Szkolnej Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach. W roku szkolnym 1981/82 działało 9 pracowni, a 140 kół zainteresowań, a w trzy lata później – w 30. roku istnienia placówki 6 działów programowych, w których pracowało w sumie 27 pedagogów (razem etatowych i godzinowych). W tym dziesięcioleciu MDK nie zabrakło organizowanych wielu ważnych dla miasta imprez kulturalnych - m.in. II Ogólnopolski Nowy Maraton Szachowy w Grze Błyskawicznej Kielce 98, czy Turniej taneczny „O złoty pantofelek”, do 1989 r. działał Młodzieżowy Uniwersytet Kultury Współczesnej, a do 1986 r. wychodziła Jednodniówka „Młodzi Idą”- oraz wewnętrznych obozów artystycznych (do NRD, Jugosławi i Związku Radzieckiego), i sportowych, wycieczek po okolicy – Święty Krzyż, Chęciny, a także plenerów fotograficznych i plastycznych.
W r. szk. 91/92, czyli w roku 35.lecia wykrystalizowały się trzy działy istniejące do dzisiaj: artystyczny, naukowo-techniczny i sportowy, a dzieci i młodzież uczęszczała na 83 formy zajęć: 35 kółek artystycznych, 12 technicznych i 10 sportowych. W roku szkolnym 40.lecia, już funkcjonowało 21 pracowni w 3 działach, w których pracowało 29 nauczycieli etatowych i godzinowych razem. W tym ostatnim pełnym dziesięcioleciu nadaje TV – MDK, a na świecie rozsławiają placówkę nasi wokaliści i judocy. W 1992 r. placówka rozpoczyna organizację Miejskiego Konkursu Gry na Gitarze Klasycznej, który szybko przekształca się w Ogólnopolski i bywa organizowany w różnej postaci do dzisiaj. A wiosną 1993 roku w ramach dekomunizacji ulic władze miejskie zmieniają nasz adres i zaczynamy działalność przy Koziej „Street” 10a.
Dziś w roku jubileuszu 50.lecia, pracowni w MDK działa 26 i pracuje 401 pedagogów i 14 pracowników administracji i obsługi. Jak widać z danych statystycznych nasz „pięćdziesięciolatek” wciąż się rozrasta i to nie tylko w zakresie oferty zajęć. Nasi nauczyciele pracują też w Domu Harcerza na Białogonie. Młodzieżowy Dom Kultury jest dziś dostojnym pięćdziesięciolatkiem, wychowawcą tysięcy młodych ludzi, w tym kilku pokoleń ludzi od prababć aż po prawnuczki, który na całe szczęście nie myśli o emeryturze. I niech pracuje nam kolejne 50 lat, a nawet dłużej.


Aneta Lech


Zegar binarny

Pogoda

Temperatura w Kielcach


Click for Kielce, Poland Forecast

Pogoda SAT Europy


MDK Facebook

MDK - ZAPRASZA

Sentencje
Kto pyta jest głupcem pięć minut, kto nie pyta, pozostaje nim całe życie (przysłowie chińskie)
My zabijamy czas, a on zabija nas (Jan J. Sztaudynger)

Ciekawostki
Lecimy na Plutona !
Lecimy na orbitę Księżyca !
Przetestuj szybkość NETU
Sprawdź domenę
Gadżety Google (przykłady)
Programy Portable

KONIEC INTERNETU

Kalendarz
Kiedy będzie Wielkanoc ?
Podaj rok:

Wieczny kalendarz (gregoriański)
Podaj datę a dowiesz się jaki był dzień (rrrr.mm.dd)
Data:

Adamowe PHP
Czy ROK jest przestępny ?
Rok:
Poprawność numeru PESEL
Pesel:

SYSTEMY LICZBOWE Zamiana 10 - > dowolny system
System: Liczba:

Kubusiowy kurs HTML
Kuba jest uczniem 3 klasy SP!!

Kursy HTML na YouTube


Historia Windowsa


Żeglarska pasja

GALERIA - Żagle 2007

Strona o Chinach

Mieczysław Gabryszewski

MDK w ITV Kielce

Ferie 2008
Pasje i Talenty 2008
Pasje i Talenty 2009
Muzyka sprawia im wiele radości
Zimowa Przygoda 2010 Biesiada kulinarna 2013